Een nieuwe manier van werken

 • Interactief rekenprogramma voor duurzame gebiedsontwikkeling.
 • Alle facetten in één programma: ruimtegebruik, parkeren, bewoners, duurzaamheid en financiën.
 • Eerst rekenen dan pas tekenen.
 • Snel en eenvoudig scenario's ontwikkelen.

Waarom Citymaker? Behoefte aan nieuwe werkwijze: slimmer, sneller, completer

Duurzame gebiedsontwikkeling inzichtelijk

Uitleglocaties nemen af en gebiedsontwikkeling verschuift van weiland naar binnenstedelijk. Complexe verhoudingen tussen belanghebbenden en een veranderende markt vragen om een nieuwe, slimme, integrale benadering.

Eerst rekenen, dan tekenen

Stedenbouwkundige schetsen of tekeningen maken voordat er goed programmatisch is gerekend, kost veel tijd en geld. Oneindige cycli van tekenen en rekenen zorgen voor onduidelijkheid. Door het bundelen van kennis in Citymaker kunnen de uitgangspunten, het programma en de haalbaarheid duidelijk worden vastgesteld. Daarna kan alle energie worden gestoken in het ontwerpen van een mooi plan.

Completer en sneller

Alle kennis die komt kijken bij gebiedsontwikkeling wordt door Citymaker slim gekoppeld. Hierdoor is het mogelijk om snel verschillende integrale scenario’s te bepalen. Dit zorgt ervoor dat er goed inzicht wordt verkregen in de potenties en risico’s van een gebied.

Transparantie

Met Citymaker wordt een betere afstemming van belangen mogelijk. Dit omdat de resultaten van keuzes of eisen ten aanzien van programma, financiën en duurzaamheid direct zichtbaar zijn en kunnen worden vergeleken. Hierdoor ontstaat voor alle belanghebbenden onderling begrip en dus betere communicatie.

Gebruikers van Citymaker

Gemeenten

 • Duidelijkheid bieden over de ambitie van nieuwe ontwikkelingen
 • Gebied afstemmen op bewoners
 • Inzicht geven in een sociaal cultureel programma
 • Gelijkwaardige communicatie met ontwikkelaar
 • Inzicht geven in de grondopbrengsten
 • Duurzaamheidsambitie doorrekenen

Woningcorporaties

 • De potentie van bestaand gebied in kaart brengen
 • Renoveren, of slopen en herontwikkelen
 • In nieuw gebied de problemen van bestaand gebied meenemen
 • Gebied afstemmen op bewoners
 • Inzicht geven in een sociaal programma.

Projectontwikkelaars

 • Snel duidelijkheid geven over de haalbaarheid van nieuwe ontwikkelingen
 • In een fractie van de tijd en tegen lagere kosten veel varianten maken
 • Het ontwikkelingsproces beter en sneller sturen
 • De stedenbouwkundige ontwerpfase efficiënter laten verlopen
 • Snel inzicht bieden in de opbouw van het plan

“Het stimuleert om out of de box te denken”

“De bewoner staat weer centraal”

“Zonder een plan de waarde van de grond bepalen”

Onderdelen Citymaker Alle facetten van gebiedsontwikkeling in één programma

 • Financiën
 • Duurzaamheid
 • Bewoners
 • Bestaand programma
 • Parkeren
 • Programma

Realtime inzicht in financiële consequenties

Door de ingebouwde grond- en vastgoedexploitatie met de daar aangehangen planning is er bij ieder scenario automatisch een cashflow overzicht. Omdat ieder project uniek is zijn alle financiële parameters aan te passen

Ambities duurzaamheid hard maken

Citymaker bepaalt automatisch de energiebehoefte van een gebied. Er wordt uitgerekend hoe energie kan worden bespaard en duurzaam worden opgewekt, wat dat kost en oplevert. Het waterverbruik en de hoeveelheid afval worden automatisch in het programma meegenomen.

Toekomstige bewoners en gebruikers bepalen het voorzieningenniveau

Citymaker geeft inzicht in de opbouw van de bewoners en gebruikers van het gebied en de voorzieningen die zij nodig hebben.

Bestaand programma meenemen in de planvorming

Gebiedsontwikkeling speelt zich vaker af in bestaand gebied. Citymaker maakt het mogelijk te spelen met behoud, renovatie, functiewijzing en/of sloop.

Direct zicht op een sluitende parkeerbalans

Citymaker maakt de parkeerbalans altijd sluitend. Hierbij kan worden gevarieerd in de parkeeroplossing, van ondergronds parkeren, tot maaiveld parkeren en zelfs dubbelgebruik. Citymaker houdt ook rekening met de parkeerbehoefte voor fietsen.

Volledig bouwkundig programma

Van vrije kavel tot dek-appartement en van kleinschalige detailhandel tot zwembad. Het spelen met een gemixt programma in één rekenprogramma is uniek.

Citymakergroep Een synergie van expertise

Koppeling kennis

De Citymakergroep bestaat uit een samenwerking van zes bedrijven. Met elkaar hebben de partners een enorme kennis en ervaring. Al deze kennis en ervaring is gebundeld in de Citymaker, hierdoor is Citymaker uniek in veelzijdigheid en integraliteit. In plaats van adviseurs die langs elkaar werken en elkaar niet begrijpen ontstaat er bij Citymaker juist door koppeling van kennis nieuwe informatie en inzichten

 • Common Affairs
  >
 • Stadkwadraat
  >
 • Techniplan
  >
 • Objectum
  >

Werkwijze Citymaker Snel duidelijkheid

Van vliegende start tot complex programma van eisen

Citymaker wordt ingezet als dienst. Met de belanghebbenden zullen in korte workshopsessies de opgaven worden behandeld. Citymaker is inzetbaar in verschillende projectfases en voor verschillende producten.

Voor elke opgave een passend team

Per workshopsessie zullen twee experts aanwezig zijn. Per vraag wordt bekeken wie van de Citymakerpartners het beste kan aanschuiven voor een workshop of specifieke vraag van een opdrachtgever.

Heldere projectopbouw

Bij een nieuwe werkwijze hoort ook een heldere projectopbouw. Citymaker wil af van lange onoverzichtelijke projecten waarbij het voor de opdrachtgever onduidelijk is hoelang het gaat duren en wat het gaat kosten. De Citymakergroep heeft een menukaart samengesteld waarin duidelijk wordt aangegeven welk producten worden geleverd tegen welke prijs in welke tijd.

Contact

Meer weten? Bel 020 7192355 of stuur een bericht naar info@citymaker.nl